DOUBTFUL COMFORTS

Doubtful Comforts (14 min), i samarbete med Liis Ring från Högskolan för Scen och Musik

Utställd på A-venue10-19 februari 2016 som en del av "Utopia(s)"

www.a-venue.se